Ann Gardulf, leg sjuksköterska och professor

Ann blev färdig sjuksköterska 1982 och har valt att specialiserat sig på infektionssjukdomar, immunologi och primära immunbrister men har även bred sjukvårdserfarenhet genom arbete på sjukhus och som distriktssköterska på vårdcentral. Hon har varit engagerad i nationella och internationella vårdfrågor och har under åren haft flera ledande befattningar som sjuksköterska, t ex som Sveriges Government Chief Nurse.

Rolf Gustafson, leg läkare och docent

Rolf har arbetat som läkare i mer än 30 år. Han är känd för sitt arbete med infektionssjukdomar och har en mycket bred erfarenhet av sjukvård inklusive vaccinationsfrågor. Rolf är även utbildad i tropikmedicin. Han arbetade som undersköterska ett antal år innan han började utbilda sig till läkare.