Vaccinera dig mot bältros (Herpes zoster)

Bältros (Zostavax®)    1.490 kr

Får inte ges till personer som på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling har ett nedsatt immunförsvar.
Ges med 1 dos från 50 års ålder. Skyddseffekten är cirka 60 procent och sitter i 8-10 år.

Bältros (Shingrix®)   2.350 kr/dos

Kan ges även om man har ett nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling.
Ges med 2 doser, med 2 upp till 6 månaders mellanrum och från 50 års ålder. Skyddseffekten efter 2 doser överstiger 90 procent, även i hög ålder, och sitter i under många år.

Bältros

Bältros (herpes zoster) brukar börja som en brännande smärta på ett hudområde. Samtidigt kan man uppleva allmän sjukdomskänsla och kanske feber. Efter några dagar tillkommer små blåsor inom det drabbade hudområdet där huden också är röd. Smärtan i det drabbade hudområdet är brännande och kan ibland bli mycket stark. Huden blir också känslig för beröring.

Oftast drabbas bålen men bältrosblåsor kan ibland sätta sig i ansiktet och även drabba ögonen.

Cirka 30.000 personer drabbas av bältros i Sverige varje år.

 

Visste du att:
På norska och danska kallas bältros för helveteseld.

Rolf Gustafson från Vaccinum berättar om bältros

Malou efter tio, från den 22 mars 2021 (tv4play).
Reklamen innan programmet har ingen koppling till Vaccinum.

Vad är bältros?

Bältros (herpes zoster) orsakas av samma virus som i barnaåren ger upphov till vattkoppor.

När man haft vattkoppor så övergår virus till en slumrande form och återfinns i ryggmärgen. Där hålls det i schack av vårt immunförsvar. I takt med att vi blir äldre eller att vi drabbas av sjukdomar, eller behöver få läkemedel som dämpar vårt immunförsvar, så ökar risken att detta virus ”vaknar till liv” och sprider sig från ryggmärgen utefter en känselnerv i riktning mot huden. Detta är förklaringen till att bältros oftast drabbar ett begränsat hudområde och bara på den kroppshalva som den drabbade känselnerven går till – som ett band eller bälte.

Behandling inom 72 timmar

Drabbas man av bältros ska man kontakta sjukvården. Om man får hjälp med behandling (så kallad antiviral behandling) inom 72 timmar från första blåsorna kan detta gynnsamt dämpa det vidare förloppet, annars har behandlingen ingen effekt. Har man blåsor i ansiktet, nedsatt immunförsvar eller har mycket ont ska man kontakta sjukvården även om det gått mer än 72 timmar.

Vem kan drabbas?

Man uppskattar att var fjärde person drabbas någon gång i livet. Risken ökar från cirka 50 års ålder och av alla som är 85 år eller äldre så har hälften haft bältros. Tyvärr kan man få bältros mer än en gång.

Risken för att få bältros ökar med stigande ålder. Risken är också större om man har en autoimmun sjukdom som t ex olika reumatiska åkommor. Likaså ökar risken om man har diabetes, astma eller KOL. Detta gäller också om man har någon sjukdom eller läkemedelsbehandling som dämpar immunförsvaret.

Komplikationer

Cirka 20 procent av de som fått bältros löper en risk att drabbas av det som kallas postherpetisk neuralgi (PHN), som är ett smärttillstånd i det drabbade hudområdet och som varar i minst 3 månader, ibland till och med årsvis. Det finns även risk för hjärnhinneinflammation i det akuta skedet. Första månaderna efter det man drabbats av bältros finns också en något förhöjd risk för stroke eller hjärtinfarkt.

Vacciner

Sedan snart 10 år tillbaks finns ett vaccin mot bältros som heter Zostavax®. Detta vaccin innehåller ett levande försvagat smittämne och får därför inte ges till personer som på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling har ett nedsatt immunförsvar. Detta vaccin kan ges med 1 dos från 50 års ålder och skyddseffekten är cirka 60 procent och sitter i 8-10 år.

Sedan cirka 1 år tillbaks har vi i Sverige tillgång till ett vaccin som heter Shingrix®. Detta vaccin innehåller ett inaktiverat smittämne och kan därför ges även om man har ett nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling. Detta vaccin är godkänt från 50 års ålder och ges med 2 doser med 2 till 6 månaders mellanrum. Skyddseffekten efter 2 doser överstiger 90 procent, även i hög ålder, och sitter i under många år, exakt hur länge vet vi ännu inte.