Om TBE vaccination

Det finns ett effektivt vaccin för att förebygga TBE och som kan ges till alla (barn från 1 års ålder).
Vaccinet mot TBE är ett s k avdödat vaccin vilket innebär att inget levande smittämne överförs via vaccinet.

 

Pris för en dos
• TBE vuxna (FSME-Immun®) 390 kr
TBE barn (FSME-Immun Junior®) 390kr

Vad är TBE?

TBE (Tick-borne encephalitis, fästingöverförd hjärninflammation) är en sjukdom som orsakas av ett virus som fästingar kan vara bärare av. Viruset orsakar en infektion i hjärnan. Om man insjuknar finns ingen botande behandling och det krävs som regel sjukhusvård under den akuta fasen. En tredjedel av alla de som insjuknar får långvariga eller bestående men, som till exempel ökad uttröttbarhet, minnes-, koncentrations- och talsvårigheter och/eller balans- och gångsvårigheter.

Man tror att TBE viruset har funnits i cirka 2000 år. Infekterade fästingar sprids av fåglar och andra djur.