Att vaccinerar barn

Vi har alltid barnets bästa i åtanke vid vaccinationstillfället.

Vi har stor vana att vaccinera barn.

För att få vaccinera mot TBE måste barnet ha fyllt 1 år.

De vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet har vi däremot inte på mottagningen utan hänvisar då till Barnavårdscentral/barnmottagning eller elevhälsan.

• Våra barnfamiljer återkommer till oss!

Med särskild omsorg vid stickrädsla

Många människor är stickrädda. Både barn och vuxna kan vara rädda. Vi har lång erfarenhet av att vaccinera personer med stickrädsla.

 

 

 

• Vårt mål är att du ska känna dig trygg