Infektionskänslighet

Vårt immunförsvar är till för att försvara oss mot smitta. Man kan dock få ett mindre bra försvar på grund av vissa sjukdomar eller läkemedel. Det innebär att man blir mer infektionskänslig.

Exempel på sjukdomar som kan leda till ett nedsatt immunförsvar är reumatiska sjukdomar, cancer och immunbrister. Exempel på läkemedel är cellgifter (dropp, tabletter), höga doser kortison under längre period och s k biologiska läkemedel. Man kan även ha nedsatt immunförsvar om man har Downs syndrom.

För dig med ett nedsatt immunförsvar kan det ibland behövas fler doser av ett vaccin för att få ett verksamt skydd. Vissa vacciner kan man inte alls ge vid ett nedsatt immunförsvar.
Vi har fördjupad kunskap om vaccinationer för dig med nedsatt immunförsvar.

Visste du att: Idag känner man till 300 olika immunbristsjukdomar