Vi börjar den 9 november 2021

I Region Stockholm kan du under tiden 9 november till och med 28 februari kostnadsfritt vaccinera dig:
  • mot influensa om du är gravid (fr o m vecka 17), tillhör en riskgrupp eller är 65 år eller äldre
  • mot lunginflammation om du tillhör en riskgrupp

Är du inte gravid, tillhör en riskgrupp eller har fyllt 65 år kostar vaccination mot:
Influensa 320 kr
Lunginflammation (Pneumovax®) 420 kr
Lunginflammation (Prevenar13®)  880 kr

 


Läs mer om de olika riskgrupperna här nedan.

Influensa

Influensa är en virussjukdom och ger symtom i form av hög feber, kroppsvärk, torrhosta och nedsatt allmäntillstånd. Hos vissa personer kan allvarliga komplikationer tillstöta t ex lunginflammation. Sjukhusvård kan då behövas.

Vaccinet mot influensa är ett s k avdödat vaccin vilket innebär att du inte kan få influensa av vaccinet.

Tillhör du ingen riskgrupp?
Du kan ändå skydda dina nära och kära genom att vaccinera dig! Du betalar då själv för vaccinationen.

Riskgrupper
Vissa personer har en ökad risk att få allvarliga komplikationer om de får influensa. Hit hör t ex personer 65 år eller äldre, personer med kronisk lungsjukdom (astma, KOL), hjärtsjukdom, njur-/leversjukdom, diabetes och personer med nedsatt immunförsvar p g a sjukdom eller läkemedelsbehandling. Hör du till en riskgrupp? Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Gravida
Gravida är ytterligare en grupp som rekommenderas influensavaccin eftersom gravida har förhöjd risk för att bli svårt sjuka. Vaccinet är säkert för både den gravida och fostret och skyddar även det nyfödda barnet.
Gravida rekommenderas influensavaccination från graviditetsvecka 17. För gravida med underliggande kroniska sjukdom/-ar rekommenderas vaccination även före vecka 17.

I Region Stockholm är vaccinet mot influensa kostnadsfritt för grupperna ovan under en preciserad tidsperiod (november-februari).

Visste du att: I Sverige dör cirka 4.000 personer varje år till följd av komplikationer vid influensainfektionen.

 

Lunginflammation

Lunginflammation orsakas oftast av bakterier och den vanligaste är pneumokocker. Totalt finns cirka 100 olika typer av pneumokocker.
Det finns två olika vacciner mot de vanligaste typerna av pneumokocker.

Båda vaccinerna mot lunginflammation är s k avdödat vaccin, vilket innebär att du inte kan få lunginflammation av vaccinerna.

Visste du att:
Varje år drabbas cirka 100.000 vuxna personer i Sverige av lunginflammation,
20.000 till 40.000 av dem behöver sjukhusvård.

Pneumovax®
Det är viktigt att känna till att det här vaccinet inte skyddar mot att få lunginflammation men att det däremot ger ett skydd så att pneumokockerna inte sprids från lungorna via blodet till andra organ, vilket kan vara livshotande. Vaccinet ges vid ett tillfälle.

Vilka rekommenderas få Pneumovax®
Pneumovax® rekommenderas personer 65 år eller äldre, personer med kronisk lungsjukdom (astma, KOL), hjärtsjukdom, njur-/leversjukdom, diabetes och personer med nedsatt immunförsvar p g a sjukdom eller läkemedelsbehandling. Hör du till en riskgrupp? Läs mer på lunginflammation.se

I Region Stockholm är vaccinet kostnadsfritt för grupperna ovan under en preciserad tidsperiod (november-februari).

Vill du bli vaccinerad med Pneumovax® även om du inte tillhör någon särskild riskgrupp eller bli vaccinerad en annan tid på året går det bra men man får då bekosta vaccinet själv. Priset är 420 kr.

Prevenar13®
Detta vaccin skyddar mot 13 av de vanligaste typerna av pneumokockbakterier som kan orsaka lunginflammation. Vaccinet ges vid 1 tillfälle och ger ett långvarigt skydd. Denna typ av vaccin ingår numera även i barnvaccinationsprogrammet.

I Region Stockholm är Prevenar13® kostnadsfritt för särskilda riskgrupper under en preciserad tidsperiod (november-februari).
Hör du till en av dessa riskgrupper? Läs mer på lunginflammation.se.

Vill du bli vaccinerad med Prevenar13® även om du inte tillhör någon särskild riskgrupp eller bli vaccinerad en annan tid på året går det bra men man får då bekosta vaccinet själv. Priset är 880 kr.

Kontakta oss för råd kring vaccination mot lunginflammation på kontakt@vaccinum.se