Vad är det för virus?

Det finns en grupp, en familj, av virus som heter coronavirus. Det har länge varit känt att sju typer av dessa coronavirus kan orsaka sjukdom hos människa. De flesta coronavirus ger en mild infektion med symtom som feber, halsont och hosta. Många av oss har varit infekterade med de varianter av coronavirus som ger en mild sjukdom. Det är inget att vara orolig över.

Det finns dock två varianter av de sju coronavirusen som har gett, eller ger, en allvarligare form av infektion i luftvägarna. Dessa två coronavirus heter SARS respektive MERS. SARS känner du nog igen eftersom den varianten av coronavirus under perioden 2003-2004 gjorde att många människor fick en livshotande luftvägsinfektion.

Nu har det utvecklats ytterligare en ny variant av coronavirus som kan smitta människor och hos vissa ge en allvarlig form av infektion i luftvägarna. Den här varianten av coronavirus har fått namnet 2019-nCoV.

Man tror att den nya varianten av coronavirus först utvecklades hos djur (kanske ormar) och att smittspridningen sedan har skett från djur till människa från någon djurmarknad i Wuhan i Kina. Nu vet man att den nya varianten av coronavirus även kan smitta direkt från människa till människa.

Hur smittar den nya varianten av coronavirus?

Viruset överförs från människa till människa via luften eller genom direkt kontakt med en smittad person.

När en smittad person hostar eller nyser kommer viruset kortvarigt ut i luften och kan då smitta en annan person som andas in viruspartiklarna (luftburen smitta). Viruset kan även överföras genom hand- eller annan kroppskontakt mellan två personer (kontaktsmitta).

Luftburen smitta och kontaktsmitta är de vanligast smittsätten för virus, t ex influensavirus och vanliga förkylningsvirus.

Vilka symtom och komplikationer ger den nya varianten av coronavirus?

Om man blir smittad och sjuk av 2019-nCoV får man symtom från sina luftvägar, t ex snuva, halsont och/eller hosta. Typiska symtom är även feber och kroppsvärk.

Hos vissa personer får infektionen ett allvarligare förlopp och olika komplikationer kan tillstöta. En allvarlig komplikation är att den sjuke får en lunginflammation av 2019-nCoV. Enligt det som hittills rapporterats och som vi vet är de som avlidit äldre personer som redan har någon annan komplicerande sjukdom, t ex en lungsjukdom.

Vad kan man göra för att skydda sig?

Flest personer har insjuknat i staden Wuhan i provinsen Hubei i Kina. Enstaka fall har även rapporterats i andra länder.

Svenska Utrikesdepartementet (UD) avråder för närvarande från resor till den drabbade provinsen Hubei. Följ UDs fortlöpande information vad gäller resor (https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/).

I övrigt behöver du inte göra någonting för närvarande (30 januari 2020) om du är bosatt i Sverige.

Inget vaccin finns.

Hur orolig måste jag vara för den här infektionen?

Med den kunskap och information vi har idag om viruset och dess smittspridning behöver du inte vara orolig.

Som en jämförelse kan se på den årliga influensan (säsongsinfluensa) som vissa år kan leda upp till 4.000 dödsfall i Sverige. Mot säsongsinfluensa finns ett vaccin och det är därför viktigt att vaccinera sig om man är 65 år eller äldre och/eller tillhör så kallad riskgrupp eller om man är gravid. Läs mer här på vår hemsida vaccination-mot-influensa-och-lunginflammation vad som räknas som riskgrupp.

Hjälper munskydd?

Munskydd skyddar inte mot luftburen smitta, varken den nya varianten av coronavirus eller andra typer av luftburna virus.